Jubileumsläger 2020-11-14 inställt pga det rådande coronaläget

Jubileumsläger 40 år sedan klubbarna startades i Klippan och Hässleholm. Buna Goshin Ryu Jujutsu lägret.
P.g.a. coronasituationen i Sverige kommer vi att ställa in lägret. Tanken är att vi preliminärt flyttar jubileumslägret till nästa år.  
 
Klubbarna Hässleholms jujitsu klubb och Klippan kampssport klubb startades 1980 av Jan-Erik Karlsson. Jan-Erik Karlsson hade under denna tiden bl.a. uppdrag från Kurt Durewall att sprida hans jujutsuvision i södra Sverige. Idag har Jan-Erik Karlsson 10 dan och driver en egen jujutsustil i bla södra Sverige. Clas Bjurestig var instruktör för Jan-Erik sedan mitten av 1970-talet. Cirka 1984 tar Clas i samförstånd med klubbarna i Hässlehom och Klippan över jujutsustilen och påbörjar en revidering av den dåvarande jujutsustilen. Den nya jujutsustilen fick namnet Skånska självförsvarsskolan och Skånes goshin jitsu ryu. Clas har sedan denna tiden utvecklat stilen Skånska självförsvarskolan utifrån influenser från hans tidigare erfarenheter från Kurt Durewall, Jan-Erik Karlsson 10 dan, även Richard Morris 10 dan och JK Yamaue 10 dan. Under cirka 40 år har många människor tränat och hjälpt klubbarna inom styrelseuppdrag och genom att vara tränare. Klubbarna tackar ödmjukast för allas insatser under åren! Höstterminen 2019 har Clas Bjurestig 8 dan meddelat att han går i pension och kommer att sluta som stilchef inom jujutsustilen. I dialog med stilens klubbar kommer jujutsustilen att revideras och ny stilchef blir renshi Tony Selander 5 dan, som tränat jujutsu sedan 1992. Revidering av jujutsustilen kommer att äga rum 2020-21. Den nya stilen kommer att benämnas Buna goshin ryu jujutsu och Norrra skånes jujutsu stil. Idag är det cirka 8 svartbälten aktiva i stilen varav 11 instruktörer, totalt cirka 60-80 tränande i klubbarna. Klubbarna är medlemmar i Svenska jujutsufederationen och Svenska taijutsu/jujutsu förbundet. 
 
Jubileumslägret är ett öppet läger för alla kampsporter och tränande. Fokus på lägret kommer att vara jujutsu med vissa inslag av andra kampsportsstilar. 
 
  • Plats: Klippan, Sågen, Ängelholmsgatan 7, 26432 Klippan, gratisparkering finns i anslutning till lokalen.
  • Tid: 2020-11-14 kl. 10.00-17.00, budomiddag kl. 19.00
  • Kostnad: Inom stilförbundet eller utanför stilförbundet. Kostnad täcker träningskostnad. Lunch och middag är till självkostnadspris. 
  • Bokning: Läger och budomiddag kan bokas från augusti 2020, senast bokas 8/11.
  • Schema: Träningsstart kl. 10.00, lunch kl. 12.00-13.00, träning 13.00-17.00. Budomiddag kl. 19.00.
 
 
Mer information kommer löpande under våren/sommaren.
 
Renshi Tony Selander, 0703164026, hassleholmsjujitsuklubb@outlook.com