Historiska händelser i klubben

2024 Vår
 
Klubben har under terminen instruerat och deltagit på ett flertal läger. Tommy Nilsson har i mars på storläger graderat till 6 dan. Klubben har arrangerat ett eget läger med ca 60-70 utövare. Klubben har haft tränarmöten och styrelsemöten under terminen. Utvecklingen inom klubben, stilen och organisationen fortskrider. Cirka 20 elever har blivit godkända på graderingen i Hässleholm och ca 15 i Klippan.  
 

2023 Höst

 

Klubben har under terminen haft fortsatt arbete med att utveckla klubben, stilen och organisationen. Under terminen har kickoffträning och graderingsträning genomförts. Klubbens systerklubb i Klippan har genomfört ett läger i oktober, där Mikael Paulsson graderade till 1 dan svart bälte. Stilen satsar på att stärka klubbens tränarstab. Klubben har besökt externa läger. I Hässleholm har 20 nya elever graderat och i Klippan cirka 15 lyckade graderingar. Klubben ser framåt emot Hässleholm och Klippan läger 2024, samt Stjfs läger och övriga utvecklingsområden på det nya året.  

 

 

2023 Vår

Klubben har fortsatt sitt arbete att införa nya stiltekniker i jujutsusystemet. Klubben har deltagit i STJF:s storläger i mars. Stilens vision är att fortsätta utveckla lägerverksamheten och samarbeten med andra stilar och klubbar. Stilens fokus ligger på utveckling av teknikstystemet mon/kyu/dan grader, men även tränarutveckling. Klubbordförande Simon Preutz har lämnat över ordförandeskapet till Tommy Nilsson vid årsmötet. Fortsatt arbete i klubbens styrelse är sekreterare Micke J och kassör Hannes T. Klubben har vid flertalet gånger haft tränarutbyte med systerklubben i Klippan. Tränarträff har under terminen genomförts. Externa tränare har under terminen varit i klubben och instruerat. Medlemmar har vid flera tillfällen deltagit i andra externa läger under terminen. Klubbläger i Hässleholm har i april för första gången på länge genomförts med cirka 70 deltagare totalt på mattan. Graderingar genomförda i Hässleholm och Klippan, totalt cirka 20 nya grader. Bra kämpat. Stort tack för denna terminen och er insats. /Trevlig sommar Tony

 

2022 höst

Klubben har under hösten genomfört planerad agenda under terminen. Klubben har närvarat på vid flertalet läger. Utbyte av tränare har genomförts mellan Klippan och Hässleholm. Olika gästtränare har kommit till klubben. Teknikläger med tränare är genomfört i oktober och flertalet tränare har blivit utnämnda till andra instruktörstitlar. Revideringen av det nya stilsystemet håller på att införas i tränarstaben och ska sjösättas 2023. Nytt stilmärke har utformats. Sensei Daniel Westerfors i Klippanklubben har sorges lämnat oss. Gradering och avslutning är genomförd. Stort grattis till er som blev godkända på graderingen i Hässleholm och Klippan. Bra jobbat Johnny Cedervall som blev godkänd till 1 kyu brunt bälte. Nu tar vi jullov efter 15/12 och ser fram emot en ny termin med massa träning, läger och skoj. /Stilchef Tony Selander

2022 Våren/sommar

Med släppta restriktioner ser vi fram emot, massa träningar, läger och kurser. Arbetet med reviderat tekniksystem kommer att avslutas under året. Stort tack till styrelen, tränare och medlemmar att vi kan fortsätta träna jujutsu. Tony har vid storläger STJF blivit utnämnd till shihan och 6 dan. Klubbarna Hässleholm och Klippan har firat klubbarnas 40 års jubileum och STJF 20 år. Daniel Ohlsson och Daniel Westerfors graderade till 3 dan, Simon Preutz och Hannes Tschirpke graderade till 2 dan. Gradering 2/6 är genomförd totalt 15 graderade, samtliga bra jobbat. Speciellt bra kämpat Noel till grönt mon 1 ho och Leo till blått mon 1 ho. Klubbens dojo kommer under sommaren flytta från T4 till Linnèskolans gymnastiksal. /Stilchef Tony Selander

2021 höst

Ännu en termin avslutad. Totalt cirka 30 nya grader under hösten i Hässleholm och Klippan. Bra jobbat alla! /Renshi Tony Selander 

2021 sommar

Grattis till er barn som graderat och lyckats med bravur! Bra kämpat :) /Renshi Tony Selander

2021 våren

Nytt år och nya möjligheter. Nya som gamla elever, efter coronaläget är det dax att komma igång. Klubben avvaktar skeendet av coronautvecklingen. Vi ser fram emot att komma igång med träning, läger, gemenskap, glädje och elever att graderas till högre grader. /Mvh Stilchef Tony Selander

2020 april - december

Pga av rådande coronasituation har träningar, graderingar och läger fått ställas in. Arbetet med den nya tekniksystemet fortskrider. Arbetet med vår nya träningslokal fortskrider. Tanken är att klubben och stilen skall fortsätta sin utveckling och sina samarbete. Vi hoppas på bättre tider utan corona, där vi kan träna och åka på läger för att utvecklas. Vår vision är att utveckla klubben, stilen och jujutsun. Stilchef Tony Selander

2020 våren

28/3 Har Ola Månsson och Simon Preutz graderat till shodan svart bälte inom jujutsustilen BUNA GOSHIN RYU JUJUTSU. I graderingskommittén satt stilchef Tony Selander 5 dan, Johan Pettersson 9 dan och Stig Chivers Åkesson 8 dan. Bra jobbat!

Utvecklingen av den nya jujutsustilen har fortsatt. Arbete med flytt till ny träningslokal. Självförsvarskurs har genomförts tidig vår. Pga coronasituationen har träningen ändrats och vi har tränat utomhus. Vill tacka alla medlemmar, tränare och styrelsemedlemmar för en väl genomförd termin trots omständigheterna. / Renshi Tony Selander

2019 höst

Skånska självförsvarsskolans stilchef har i oktober 2019 avsagt sig arbetet som stilchef och gått i pension från stilens jujutsu. Under cirka 40 år har Clas drivit och utvecklat denna stilen och hållt våra klubbar levande. Med ödmjukast tacksamhet bugar vi för vår mentor och önskar Clas en underbar pension. /Klubbarna Hässleholm och Klippan. 

Grattis vuxna och barn som graderat i Hässleholm 5/12 och Klippan 7/12. Bra jobbat! /Tony

2019 våren

Grattis till barn och vuxna som graderat i Hässleholm 23/5 och barn och vuxna som graderat i Klippan 1/6!

Stort grattis till Johnny Cedervall som graderat till 2 kyu blått bälte med bravur! /Tränarstaben

2018 höst

Grattis till Simon Preutz och Ola Månsson som graderat och blivit godkända till brunt bälte 1 kyu.

Grattis även andra vuxna och barn som har graderat.

2018 vår

Grattis till er barn och vuxna som graderat! /Renshi Tony Selander

2017 höst

Graderad Johnny Cedervall till grönt, Simon Preutz till blått, Ola Månsson till blått.

Daniel Ohlsson och Daniel Westerfors från Klippan till 2 dan svart.

Även grattis till övriga vuxna och barn som graderat! /Renshi Tony Selander

2017 vår

Kyoshi Clas Bjurestig 8 dan graderad i maj 2017 i Belgien.

Hannes Tschirpke och Joakim Olofsson 1 dan graderad maj 2017 i Klippan.

Även ni övriga vuxna och barn. En toppen insats! /Renshi Tony Selander