Självförsvarskurs 2024 

(För mer information kontakta klubben)
Höst nov-dec. 

Självförsvarskurs (nyhet är att numera är självförsvar avdragsgiltigt inom friskvård)

För tjejer/kvinnor från 15 år

Snabbt                              Enkelt                               Effektivt

Självförsvar
för tjejer/kvinnor är en speciell form av träning som handlar om att ge dig
rätta verktyg så du kan agera vid våld och undvika att bli utsatt av våld.

Kursen
innefattar både teoretisk och praktiska genomförande.

Du kommer att lära dig:

Bli uppmärksam och reagera·       
Mental träning och inställning·       
Ta dig ur olika typer av anfall och grepp      
Preventiva åtgärder i vardagen·       
Stresshantering vid våldssituationer·       
Hur du stärker ditt självförtroende och känner dig trygga

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Kursdatum 1 tillfälle, varav 4 h träning             

Kursledare 

2024-XX-XX Kl. 10.00-15.00, pris 300:- pp

Plats: Linnèskolans gymnastiksal, Hässleholm

Anmälan sker till XX

Mini/max 6-25 platser per kurs! Senast anmälan XX/XX.

Välkomna :)

Kursansvarig 

 

Självförsvarskurs för tjejer/kvinnor/skolor/arbetsplatser.

I dagens samhälle där överfallsvåldet blivit grövre tycker vi att det är viktigt att kunna erbjuda en introduktion i självförsvar både praktiskt men även teoretiskt. Kunskap om hur och varför vi reagerar som vi gör före under och efter ett angrepp är viktiga pusselbitar i ett effektivt självförsvar.

Våra bakgrunder inom området förutom gedigna bakgrunder inom kampsporten är erfarenheter från att arbetat/arbetar i krogmiljö, skolor, kommunala och statliga myndigheter.

Vid intresse, tveka inte att ta kontakt med oss.

Intresseanmälan: Kontakta klubben via telefon eller email.

Kursens innehåll

(Utgår ifrån före-under-efter ett angrepp)

Teori och taktik

Mental träning och inställning

Nödvärnslagen (kortfattat)

Människans anatomi

Riskanalys (När & var?)

Preventiva åtgärder

Grundläggande slag, spark, armbåge och knä

Försvar mot olika grepp stående och liggande på mark

Försvar mot olika attacker stående och liggande på mark

Förövare som hotar, har kniv, batong, pistol eller annat föremål

Bruk av vanligt förekommande föremål i självförsvar

Rollspel och scenariobaserad träning