Schema för terminen

 

Agenda HT 2024

-Start hösttermin vuxna 20/8, barn 22/8

-12/9 Kickoff träning alla medlemmar, avcheck tekniker kl. 18-20.30

-7/11 Graderingsträning alla medlemmar, förtest gradering kl. 18-20.30

-5/12 Gradering vanliga träningstider, graderingsledare 1 Tony graderingsledare 2 Tommy reserv Ola

-12/12 Sista träning/avslut (VT25 start vuxna 7/1, barn 9/1)