Läger

 
2024 (www.stjf.se)
-17/8 Furulund, kick-off
-14/9 Knislinge barn/ungdomsläger stjf
-28-29/9 Fenix Samurai camp, www.fenixkampsport.se
-5/10 Solna, Stjf höstläger
-26/10 Klippanläger, kl. 10-16.00
-16/11 Laholm Gake 30 år
-December Marieholm, julläger
 
2025 (www.stjf.se)
-29/3 Markaryd stjf vårläger kl. 11.00-18.00
-12/4 Miniläger Hässleholm kl. 13.00-17.00
-25/10 Klippanläger kl. 10.00-16.00
 
/Har ni frågor kring dessa läger? Hör av er till Tony Selander :)
 

Läger Hässleholm och Klippan, Buna goshin ryu jujutsu

1980 startades klubbarna  i Klippan och Hässleholm. Stilen som tränas idag heter Buna Goshin Ryu Jujutsu. Medlem i Svenska Taijutsu/Jujutsu Förbundet, Svenska budo och kampsportsförbundet och Svenska jujutsufederationen.
 
(Jujutsustilens vision är att Hässleholm ska ha ett vårläger, och Klippan ska ha ett höstläger. På dessa läger bjuds det in utomstående instruktörer med fokus på jujutsu. Grundtanken är att nybörjare/avancerade och unga/gamla ska kunna deltaga. Tanken är även att högre grader skall kunna gradera upp sig på dessa läger.)
 
Klubbarna Hässleholms jujitsu klubb och Klippan kampssport klubb startades 1980 av Jan-Erik Karlsson. Jan-Erik Karlsson hade under denna tiden bl.a. uppdrag från Kurt Durewall att sprida hans jujutsuvision i södra Sverige. Idag har Jan-Erik Karlsson 10 dan och driver en egen jujutsustil i bla södra Sverige. Clas Bjurestig var instruktör för Jan-Erik sedan mitten av 1970-talet. Cirka 1984 tar Clas i samförstånd med klubbarna i Hässlehom och Klippan över jujutsustilen och påbörjar en revidering av den dåvarande jujutsustilen. Den nya jujutsustilen fick namnet Skånska självförsvarsskolan och Skånes goshin jitsu ryu. Clas har sedan denna tiden utvecklat stilen Skånska självförsvarskolan utifrån influenser från hans tidigare erfarenheter från Kurt Durewall, Jan-Erik Karlsson 10 dan, även Richard Morris 10 dan och JK Yamaue 10 dan. Under cirka 40 år har många människor tränat och hjälpt klubbarna inom styrelseuppdrag och genom att vara tränare. Klubbarna tackar ödmjukast för allas insatser under åren! Höstterminen 2019 har Clas Bjurestig 8 dan meddelat att han går i pension och kommer att sluta som stilchef inom jujutsustilen. I dialog med stilens klubbar kommer jujutsustilen att revideras och ny stilchef blir renshi Tony Selander 6 dan, som tränat jujutsu sedan 1992. Revidering av jujutsustilen kommer att äga rum 2020-22. Den nya stilen kommer att benämnas Buna goshin ryu jujutsu och Norrra skånes jujutsu stil. Idag är det cirka 8 svartbälten aktiva i stilen och 10 tränare, totalt cirka 60-70 tränande i klubbarna. Klubbarna är medlemmar i Svenska jujutsufederationen och Svenska taijutsu/jujutsu förbundet. 
 
Lägren är ett öppet läger för alla kampsporter och tränande. Fokus på lägret kommer att vara jujutsu med vissa inslag av andra kampsportsstilar. 
 

VÅRLÄGER 2025-04-12 kl. 13.00-17.00

Plats: Linnéskolans gymnastiksal, Röingegatan 55 Hässleholm, gratisparkering finns i anslutning till lokalen.

Tid: 2025-04-12 Vuxna och barn, nybörjare som avancerad kl. 13.00-17.00, senast anmälan 10/4

Kostnad: Barn tom 14 år kostnadsfritt, 15 år och uppåt 50 kr. Medtag egen förtäring. 

Schema: Träningsstart kl. 13.00, avslutar lägret kl. 17.00, träningsgrupper, vuxna, barn och traditionella japanska vapen

Instruktörer: Kommer info under våren 2024. 

Intresseanmälan till: Tony Selander, 0703164026, hassleholmsjujitsuklubb@outlook.com
 
 
 

HÖSTLÄGER KLIPPAN 2024-10-26 kl. 10.00-16.00

Plats: Klippan, Sågen, Ängelholmsgatan 7, 26432 Klippan, gratisparkering finns i anslutning till lokalen.

Tid: 2024-10-26 kl. 10.00-16.00, sista anmälningsdag 24/10

Kostnad: Barn tom 14 år kostnadsfritt, 15 år och uppåt 100 kr. Egen lunch är till självkostnadspris. 

Instruktörer: Kommer information under året.

Schema: Träningsstart kl. 10.00, egen lunch, träning 13.00-15.45, avslut/uppställning 15.50-16.00

Intresseanmälan till: Tony Selander, 0703164026, hassleholmsjujitsuklubb@outlook.com