Läger

-2022-03-26 Markaryd STJF vårläger
-2022-04-23 Klippanläger jubileumsläger
-2022-05-20-22 Kristianstad Jubileumsläger
 

Jubileumsläger Klippan 2022-04-23

Jubileumsläger 2022, 40 år sedan klubbarna startades i Klippan och Hässleholm. Buna Goshin Ryu Jujutsu lägret.
P.g.a. coronasituationen i Sverige har vi preliminärt flyttat lägret till våren 2022, 2022-04-23 kl. 10.00-16.00.  
(Jujutsustilens vision är att Hässleholm ska ha ett vårläger, och Klippan ska ha ett höstläger. På dessa läger bjuds det in utomstående instruktörer med fokus på jujutsu. Grundtanken är att nybörjare/avancerade och unga/gamla ska kunna deltaga. Tanken är även att högre grader skall kunna gradera upp sig på dessa läger.)
 
Klubbarna Hässleholms jujitsu klubb och Klippan kampssport klubb startades 1980 av Jan-Erik Karlsson. Jan-Erik Karlsson hade under denna tiden bl.a. uppdrag från Kurt Durewall att sprida hans jujutsuvision i södra Sverige. Idag har Jan-Erik Karlsson 10 dan och driver en egen jujutsustil i bla södra Sverige. Clas Bjurestig var instruktör för Jan-Erik sedan mitten av 1970-talet. Cirka 1984 tar Clas i samförstånd med klubbarna i Hässlehom och Klippan över jujutsustilen och påbörjar en revidering av den dåvarande jujutsustilen. Den nya jujutsustilen fick namnet Skånska självförsvarsskolan och Skånes goshin jitsu ryu. Clas har sedan denna tiden utvecklat stilen Skånska självförsvarskolan utifrån influenser från hans tidigare erfarenheter från Kurt Durewall, Jan-Erik Karlsson 10 dan, även Richard Morris 10 dan och JK Yamaue 10 dan. Under cirka 40 år har många människor tränat och hjälpt klubbarna inom styrelseuppdrag och genom att vara tränare. Klubbarna tackar ödmjukast för allas insatser under åren! Höstterminen 2019 har Clas Bjurestig 8 dan meddelat att han går i pension och kommer att sluta som stilchef inom jujutsustilen. I dialog med stilens klubbar kommer jujutsustilen att revideras och ny stilchef blir renshi Tony Selander 5 dan, som tränat jujutsu sedan 1992. Revidering av jujutsustilen kommer att äga rum 2020-22. Den nya stilen kommer att benämnas Buna goshin ryu jujutsu och Norrra skånes jujutsu stil. Idag är det cirka 8 svartbälten aktiva i stilen och 10 tränare, totalt cirka 50-70 tränande i klubbarna. Klubbarna är medlemmar i Svenska jujutsufederationen och Svenska taijutsu/jujutsu förbundet. 
 
Jubileumslägret är ett öppet läger för alla kampsporter och tränande. Fokus på lägret kommer att vara jujutsu med vissa inslag av andra kampsportsstilar. 
 
  • Plats: Klippan, Sågen, Ängelholmsgatan 7, 26432 Klippan, gratisparkering finns i anslutning till lokalen.
  • Tid: 2022-04-23 kl. 10.00-16.00
  • Kostnad: Inom stilförbundet eller utanför stilförbundet. Kostnad täcker träningskostnad. Lunch och middag är till självkostnadspris. 
  • Boende: Hotell Helsingborg/Klippan/Hässleholm
  • Schema: Träningsstart kl. 10.00, lunch kl. 12.00-13.00, träning 13.00-15.30, avslut/uppställning 15.30-16.00.
 
 
Mer information kommer löpande våren.
 
Renshi Tony Selander, 0703164026, hassleholmsjujitsuklubb@outlook.com